Love, Simon (12A)

Greg Berlanti | 2018 | USA | 110’

Mae pawb yn haeddu stori serch benigamp. Ond i Simon Spier sy’n ddwy ar bymtheg oed, mae’n ychydig yn fwy cymhleth: nid yw wedi dweud eto wrth ei deulu a’i ffrindiau ei fod yn hoyw, ac nid yw mewn gwirionedd yn gwybod pwy yw’r cyd-fyfyriwr anhysbys mae wedi syrthio mewn cariad ag ef ar-lein. Mae taclo’r ddau fater yn ddifyr tu hwnt, yn frawychus ac yn newid ei fywyd. Wedi ei chyfarwyddo gan Greg Berlanti ac yn seiliedig ar nofel glodfawr Becky Albertalli, mae LOVE, SIMON yn stori ddoniol, deimladwy, ddod i oed am y daith wefreiddiol o ddarganfod eich hun a syrthio mewn cariad.

Ddangosiadau Gyda Isdeitlau : Dydd Mawrth 3 Gorffennaf @ 6.15yh
Mae'r holl ffilmiau a restrir isod yn cynnwys Sain Ddisgrifio a Sain Atgyfnerthu

Browse more shows tagged with: