The Lighthouse (15)

Robert Eggers | Canada | USA | 2020 | 109’

Ar gyfer ei ddilyniant i The Witch, mae Robert Eggers yn cyflwyno ffilm arswyd clawstroffobiggyda Robert Pattinson a Willem Dafoe. Yn seiliedig ar ddigwyddiadau go iawn, mae hwn yn adroddiad hypnotig a rhithweledol am ddau geidwad goleudy, sydd yn yr 1890au yn methu gadael ynys anghysbell yn New England am fisoedd oherwydd storm eithriadol. Yn hynod o frawychus ac yn hyfryd o aruchel, bydd y gwneuthurwyr ffilm meistrolgar hyn yn peri i chi ddychryn a chyffroi ar yr un pryd.

£7.70

Browse more shows tagged with: