The Lego Ninjago Movie (U)

Charlie Bean | Paul Fisher | Denmark | USA | 2017 | tbc’

 Yn dilyn y ffilmiau mawr The Lego Movie a The Lego Batman Movie, mae’n amser ar gyfer Lego ninjas! Mae chwe ninja ifanc yn cael y dasg o amddiffyn eu cartref ar ynys, o’r enw Ninjago. Gyda’r nos, maen nhw’n rhyfelwyr galluog, yn defnyddio’u sgiliau a’u cerbydau aruthrol i ymladd dihirod a bwystfilod. Yn ystod y dydd, maen nhw’n bobl digon cyffredin yn eu harddegau, yn ymdrechu yn erbyn eu gelyn pennaf: yr ysgol.

£7.30 (£5.50)
YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL
DDANGOSIADAU GYDA ISDEITLAU: DYDD MAWRTH 17 HYDREF @ 5.45
BYDD SAIN DDISGRIFIO AC SAIN ATGYFNERTHU AR GAEL AR FFILM HWN