Jigsaw (18)

Michael Spierig | Peter Spierig | USA | 2017 | tbc’

Mae’r wythfed ran yn y gyfres arswyd/cyffro Saw yn ailgydio dros ddegawd wedi marwolaeth y llofrudd Jigsaw eponymaidd. Unwaith eto mae cyrff yn ymddangos o gwmpas y ddinas, pob un wedi marw mewn modd unigryw o erchyll. Wrth i’r ymchwiliad mynd yn ei flaen, mae tystiolaeth yn arwain tuag at un dyn: John Kramer. Ond sut felly? Mae’r dyn sy’n hysbys fel Jigsaw wedi marw ers mwy na deng mlynedd.

£7.30 (£5.50)
DDANGOSIADAU GYDA ISDEITLAU: DYDD MERCHER 15 TACHWEDD @ 8.20YH
BYDD SAIN DDISGRIFIO AC SAIN ATGYFNERTHU AR GAEL AR FFILM HWN

Browse more shows tagged with: