Instant Family (12A)

Sean Anders | 2018 | USA | 119’ 

Pan mae Pete (Mark Wahlberg) ac Ellie (Rose Byrne) yn penderfynu bod yn rhieni maeth, maen nhw’n bwriadu cymryd un plentyn, ond cânt eu denu i frodyr a chwiorydd, ac yn sydyn mae’r pâr yn gofalu am dri o blant. Rhaid i Pete ac Ellie ddysgu am sut i fod yn rhieni yn gyflym yn y gomedi ddifyr a theimladwy hon sy’n seiliedig ar stori wir.

£7.50 (£5.70)

Ddangosiadau Gyda Isdeitlau: Dydd Mercher 6 Mawrth @ 6.05yh
BYDD SAIN DDISGRIFIO AC SAIN ATGYFNERTHU AR GAEL AR FFILM HWN

Browse more shows tagged with: