The Happy Prince (15)

Rupert Everett | 2018 | UK | Belgium | Italy | Germany | 103’

Rupert Everett ysgrifennodd, cyfarwyddodd ac sy’n ymddangos yn y ddrama afaelgar hon am farwolaeth drasig Oscar Wilde. Wedi ei britho gydag ôl-fflachiau i ddiwrnodau gorau Wilde, mae’r ffilm yn siartio ei flynyddoedd olaf mewn alltudiaeth ar ôl cael ei ryddhau o’r carchar ar gyhuddiad o ‘anwedduster garw’. Yn dlawd a gyda phawb yn cefnu arno, mae Wilde yn parhau i gredu mai cariad yw’r unig beth sy’n werth ei addoli. 

  £7.50
Ddangosiadau Gyda Isdeitlau : Dydd Mawrth 2 Hydref @ 6.00yh

Browse more shows tagged with: