The Grinch (U)

Yarrow Cheney | Scott Mosier | 2018 | China | USA | tbc’

YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL

Mae’r Grinch yn rhoi cynllun ar waith gyda’i gi annwyl Max i chwalu’r Nadolig tra bod trigolion Whoville yn mynd ati’n ddiarwybod i baratoi’r dathliadau. Ond pam mae’n casáu’r Nadolig sut gymaint? Gwelwn Grinch ifanc, ar ei ben ei hun mewn cartref plant amddifad wrth i’r byd tu allan ddathlu’r Nadolig. Seiliwyd y ffilm animeiddiedig hon ar lyfr hoffus Dr. Seuss ac mae wedi ei lleisio gan Benedict Cumberbatch.

£7.50 (£5.70)

Ddangosiadau Gyda Isdeitlau: Dydd Mercher 14 Tachwedd @ 5.30yh
BYDD SAIN DDISGRIFIO AC SAIN ATGYFNERTHU AR GAEL AR FFILM HWN