Good Boys (15)

Gene Stupnitsky | USA | 2019 | 90’

Mae Max, bachgen 12 mlwydd oed a’i ffrindiau gorau Lucas a Thor yn ceisio llywio byd llencynnaidd gyda llygaid hynod ddiniwed. Pan gaiff Max ei wahodd i barti cusanu, mae’r criw yn gwneud y penderfyniad annoeth o ddefnyddio drôn i ‘sbïo ar eu cymydog sydd yn ei harddegau er mwyn casglu syniadau. Nid yw hi’n hapus iawn gyda nhw ac mae’r bois yn cychwyn ar gyfres o benderfyniadau syfrdanol gwael er mwyn ceisio cyweirio’r sefyllfa. Disgwyliwch gampau nodweddiadol doniol a drygionus wrth i wneuthurwyr Superbad troi eu sylw at y blynyddoedd tyner, ifanc hynny.

£7.70

BYDD SAIN DDISGRIFIO AC SAIN ATGYFNERTHU AR GAEL AR FFILM HWN