Funny Cow (15)

Adrian Shergold | 2017 | UK| 103’

Mae Funny Cow yn siartio siwrnai ddigrifwraig (Maxine Peake) i serendod drwy’r 1970au a’r 1980au. Caiff y ffilm ei gosod yn erbyn cefndir clybiau gweithwyr a’r cylch comedi stand-up yng Ngogledd Lloegr.

O’i phlentyndod anodd i berthynasau cythryblus ei hoedolaeth, mae’r Funny Cow yn defnyddio deunydd amrwd profiadau ei bywyd i ddod â’i harddull unigryw o gomedi at y llwyfan. Digrifwraig stand-up mewn byd gwrywaidd; trasiedi a chomedi yn gymesur.

£7.50 (£5.70)
Ddangosiadau Gyda Isdeitlau: Dydd Llun 21 Mai @ 8.10yh
Mae'r holl ffilmiau a restrir isod yn cynnwys Sain Ddisgrifio a Sain Atgyfnerthu

Browse more shows tagged with: