Early Man (PG)

Nick Park | 2018 | UK | 89’

Mae’r ffilm gyntaf mewn amser maith gan grëwr Wallace and Gromit a chyfarwyddwr Chicken Run yn rhywbeth i fod yn gyffrous iawn yn ei chylch! Wedi ei gosod ar gychwyn amser, pan roedd creaduriaid cynhanesyddol a mamothiaid gwlanog yn crwydro’r byd, mae Early Man yn adrodd stori Dug, a’i bartner Hognob wrth iddynt uno ei lwyth yn erbyn gelyn mawr, Lord Nooth, a’i ddinas Oes Efydd er mwyn achub eu cartref. Sbort animeiddiedig gwych ar gyfer bob oedran.

£7.30 (£5.50)
DANGOSIADAU HAMDDENOL: DYDD MERCHER 21 CHWEFROR @ 10.45yb
BYDD SAIN DDISGRIFIO A SAIN ATGYFNERTHU AR GAEL YN Y FFILM HON
DDANGOSIADAU GYDA ISDEITLAU: DYDD MAWRTH 6 CHWEFROR @ 6.15YH