Cars 3 (U)

Brian Fee | USA | 2017 | 109'        

Yn y ffilm animeiddiedig newydd hon gan Pixar/Disney, caiff yr enwog Lightning McQueen ei adael ar y cyrion gan genhedlaeth newydd o raswyr cyflym tu hwnt, ac yn sydyn caiff ei wthio allan o’r gamp mae’n ei garu. Er mwyn dod yn ôl i’r cyffro, bydd angen help technegydd rasio uchelgeisiol ifanc a chanddi gynlluniau ei hun i ennill, ysbrydoliaeth o’r diweddar Hudson Hornet, ac ychydig o droeon annisgwyl. Bydd dangos nad yw #95 ar ben eto yn profi calon pencampwr ar lwyfan fwyaf Piston Cup Racing!

£7.30 (£5.50)
YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL
DDANGOSIADAU GYDA ISDEITLAU: Dydd Mawrth 25 Gorffennaf @ 3.30yh