Blinded By The Light (12A)

Gurinder Chadha | UK | 2019 | 114’

Ym 1987, yn ystod diwrnodau llym Prydain o dan reolaeth Thatcher, caiff byd crwt Moslem yn ei arddegau ei droi ben i waered pan mae’n darganfod Bruce Springsteen. Yn ysu am ddianc o’i dref ddi-raen a rheolau ei gartref Pacistani

traddodiadol, mae brwdfrydedd Javed am ysgrifennu cerddoriaeth yn cael ei danio gan ganeuon y bardd dosbarth gweithiol, ac mae ei eiriau’n teimlo’n hen gyfarwydd i’r crwt ifanc uchelgeisiol hwn.

£7.70 (£5.90)

YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL
Mae'r holl ffilmiau a restrir isod yn cynnwys Sain Ddisgrifio a Sain Atgyfnerthu

Browse more shows tagged with: