Better Watch Out (15)

Chris Peckover | 2016 | Australia | USA | 89’

Caiff diogelwch maestrefol ei herio yn y ffilm gomedi gyffro hon sydd wedi ei gosod yn ystod gwyliau’r gaeaf. Mae Ashley’n meddwl bod gofalu am blentyn yn mynd i olygu noson rwydd iddi, ond mae pethau’n cymryd tro am y gwaetha pan mae ymyrwyr peryglus yn torri i mewn ac yn ei brawychu hi a’r crwt deuddeg mlwydd oed mae’n gofalu amdano. Mae Ashley’n amddiffyn y plentyn hyd eithaf ei gallu ond i ddarganfod nid ymosodiad arferol ar gartref yw hwn.

£7.30 (£5.50)
BYDD SAIN DDISGRIFIO AC SAIN ATGYFNERTHU AR GAEL AR FFILM HWN
DDANGOSIADAU GYDA ISDEITLAU: DYDD MERCHER 10 IONAWR @ 8.30PM

Browse more shows tagged with: