The Beguiled (15)

Sophia Coppola | USA | 2017 | 91’

Mae cast o safon gan gynnwys Elle Fanning, Nicole Kidman, Kirsten Dunst a Colin Farrell yn arwain yr addasiad newydd hwn o’r nofel o 1966 sydd wedi ei gosod mewn ysgol breswyl i fenywod ym 1864 yn Virginia pan oedd y Rhyfel Cartref ar ei anterth. Wrth i’r menywod ifanc llochesu rhag y byd allanol, caiff milwr Undeb ifanc sydd wedi ei anafu ei gymryd mewn. Yn fuan, mae’r tŷ wedi ei orchfygu gan dyndra rhywiol, cystadlaethau, a thro annisgwyl o ran digwyddiadau.

£7.30 (£5.50)
DDANGOSIADAU GYDA ISDEITLAU: Dydd Llun 31 Gorffennaf @ 8.35yh

Browse more shows tagged with: