Avengers: Infinity War (12A)

Anthony Russo  | Joe Russo | 2018 | USA |149 ‘

Siwrnai sinematig ddigynsail a gymerodd ddeng mlynedd i’w chwblhau ac sy’n rhychwantu Bydysawd Sinematig cyfan Marvel. Daw Avengers: Infinity War â’r gwrthdrawiad pennaf, mwyaf angheuol at ein sgriniau. Rhaid i’r Avengers, ynghyd â rhai Arch-arwyr cyfarwydd (gan gynnwys The Guardians of the Galaxy) fod yn barod i aberthu pob dim mewn ymgais i orchfygu'r nerthol Thanos cyn i’w ddifrod a’i ddistryw darfod y bydysawd.

£7.50 (£5.70)
DANGOSIAD HAMDDENOL: MAI 5 @ 11.20
Ddangosiadau Gyda Isdeitlau: Dydd Llun 4 Mehefin @ 6.20yh
BYDD SAIN DDISGRIFIO AC SAIN ATGYFNERTHU AR GAEL AR FFILM HWN