Aquarius (18)

Kleber Mendonça Filho | Brazil | 2016 | 146’

Clara, gwraig weddw 65 mlwydd oed yw’r unig breswylydd yn ei hadeilad apartment oedrannus, yr Aquarius yn Recife ar lan y môr. Mae ei chymdogion wedi derbyn cynigion gan gwmni datblygu uchelgeisiol, ond mae Clara’n gwrthod symud er gwaethaf gweithredoedd mwyfwy ymosodol y cwmni. Dameg am y traddodiadol yn erbyn y modern, o hapusrwydd dynol yn erbyn gorymdaith ddidostur cynnydd, gyda pherfformiad canolog gwych gan Sonia Braga fel y Clara penderfynol.

£7.30 (£5.50)
Isdeitlau Saesneg

Browse more shows tagged with: