What's On: Exhibition

Sorry there are no events.

CROESO I ORIEL MWLDAN

Ers y 1980au, mae Theatr Mwldan wedi bod yn blatfform am greadigedd Cymreig yn Aberteifi, Gorllewin Cymru. O 2003, mae Theatr Mwldan wedi cynnwys Oriel Mwldan; rhan benodedig yn y ganolfan celfyddydau ar gyfer y celfyddydau gweledol.

Pwrpas Oriel Mwldan, oriel Theatr Mwldan, yw cynhyrchu arddangosfeydd; gan hwyluso dysgu a thrafodaeth ynghylch y celfyddydau gweledol. Rydym yn datblygu rhaglen addysg, sy’n estyn o’n gweithdai sydd wedi eu rhedeg gan artistiaid, i feysydd eraill o drafodaeth, dadl a rhyngweithio.

Mae ein sefydliad partner Oriel Davies, Y Drenewydd, yn arwain ein rhaglen. Yn adeiladu rhwydwaith diwylliannol ar draws Cymru, mae’r cydweithrediad hwn yn cefnogi ein rhaglen guradurol ac interniaeth. Anelwn at arddangos gwaith artistiaid sy’n gysylltiedig â’n hardal; â’n safle’n lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, yn ogystal â’n rhan o fewn canolfan celfyddydau ffyniannus.

Hoffwn glywed gan ein cynulleidfa. Os hoffech ddysgu mwy am ein gwaith neu os hoffech gysylltu â’r oriel gyda syniad, e-bostiwch helena@mwldan.co.uk neu ffoniwch 01239622403.

Os hoffech ddiweddariadau rheolaidd am ein gwaith, ymunwch â rhestr bostio’r oriel. Cliciwch yma i weld ein rhaglen o arddangosfeydd cyfredol.

Mae mynediad i’n holl arddangosfeydd a digwyddiadau am ddim.

 

Amserau agor:

Dydd Llun: 5yp-8yh (10yb-8yh yn ystod Gwyliau’r Ysgol)

Dydd Mawrth: 10yb-8yh

Dydd Mercher: 10yb-8yh

Dydd Iau: 10yb-8yh

Dydd Gwener: 10yb-8yh

Dydd Sadwrn: 10yb-8yh

Dydd Sul: 12yp-8yh