Castle Summer Season 2018 | Tymor yr Haf yn y Castell

Comedy, Music & Theatre in the Castle  | Comedi, Cerddoriaeth a Theatr yn y Castell

Hyrwyddiad ar y cyd gan | Co-promoted by Theatr Mwldan - Castell Aberteifi | Cardigan Castle

Every year Theatr Mwldan and Cardigan Castle programme a season of comedy, music and theatre in the beautiful surroundings of Cardigan Castle over the Summer months.  Please see below for details of these events.

Pob blwyddyn bydd Theatr Mwldan a Chastell Aberteifi yn rhaglennu tymor o gomedi, cerddoriaeth a theatr yng ngerddi prydferth Castell Aberteifi dros misoedd yr haf. Gweler isod am fanylion. 

 

COMEDY AT THE CASTLE | COMEDI YN Y CASTELL

MARK STEEL

21/06/18 8.00pm (drysau/doors 7.00pm)

LOU SANDERS + ED GAMBLE

22/06/18 8.00pm (drysau/doors 7.00pm)

MATT FORDE + GLENN MOORE

23/06/18 8.00pm (drysau/doors 7.00pm)

 

GŴYL FAWR ABERTEIFI 

23/06/18 - 01/07/18

Gŵyl ddiwylliannol Gymraeg flynyddol tref Aberteifi yw’r ŵyl Fawr - wythnos lawn o weithgaredd yn cynnwys cerddoriaeth, barddoniaeth a dawns. Yn dilyn digwyddiadau hynod lwyddiannus 2017 bydd yr ŵyl yn dychwelyd i Theatr Mwldan a Chastell Aberteifi, a chynhelir y Cyngerdd Mawreddog i gloi yn y Castell am y tro cyntaf eleni, gyda gwasanaeth bore Sul cyn hynny am 10yb yng Nghapel Mair.

Gŵyl Fawr Aberteifi is Cardigan’s annual Welsh language festival which involves a week-long celebration of music, verse and dance. Following the highly successful events of 2017 the Festival will return to Theatr Mwldan and Cardigan Castle, with the Grand Closing Concert being held at the Castle for the first time this year, preceded by a Sunday morning service at 10am in Capel Mair.

 

MUSIC IN THE CASTLE | CERDDORIAETH YN Y CASTELL

LEGEND: THE MUSIC OF BOB MARLEY

07/07/18 7.30pm (drysau/doors 6.30pm)

 

HUW STEPHENS YN CYFLWYNO... HUW STEPHENS PRESENTS… GWENNO + OMALOMA

+ SEROL SEROL

21/07/18 7.30pm (drysau/doors 6.30pm)

 

OUTDOOR THEATRE IN THE CASTLE | THEATR AWYR AGORED YN Y CASTELL

ILLYRIA: THE PIRATES OF PENZANCE

01/08/18 7.00pm (drysau/doors 6.00pm)

ILLYRIA:THE HOUND OF THE BASKERVILLES

07/08/18 7.00pm (drysau/doors 6.00pm)

ILLYRIA: DR. DOLITTLE

23/08/18 6.00pm (drysau/doors 5.00pm)

 

 

C