Cronfa Elusen Gerdd Peter Gould

Mae Cronfa Elusen Gerdd Peter Gould yn hyrwyddo rhaglen flynyddol ardderchog o gyngherddau cerddoriaeth glasurol yn Theatr Mwldan ac yn helpu o annog cerddorion ifanc i ddatblygu eu sgiliau.

Gyda nawdd Cyngor Celfyddydau Cymru, mae’r Ymddiriedolaeth wedi cael piano cyngerdd Steinway Model C a phiano sefyll ar i fyny Steinway Boston, mae’r ddau ohonynt wedi’u lleoli yn Theatr Mwldan ac maent ar gael ar gyfer defnydd cymunedol.

Rheolir yr Ymddiriedolaeth gan Fwrdd Ymddiriedolwyr gwirfoddol.

www.petergould.org

C