Our Team

PROGRAMMING

CEO | Prifweithredwr

Dilwyn Davies

dilwyn@mwldan.co.uk

 

 

FINANCE & ADMINISTRATION

General Manager | Rheolwr Cyffredinol

Victoria Goddard 

victoria@mwldan.co.uk

 

Finance Assistant | Chynorthwyydd Ariannol

Marianne Ashling

maz@mwldan.co.uk

01239 623924

 

General accounts enquiries:

accounts@mwldan.co.uk

01239 623924

 

 

MARKETING | MARCHNATA

Head of Marketing and Communications | Pennaeth Marchnata a Chyfathrebu

Tamsin Davies

tamsin@mwldan.co.uk

01239 623925

 

Marketing Manager | Rheolwr Marchnata 

Helena Turgel 

helena@mwldan.co.uk

01239 622403

 

Marketing Officer | Swyddog Marchnata

Lucy Burns

lucy@mwldan.co.uk

01239 623929 

 

Marketing Assistant | Cynorthwyydd Marchnata

 

Jasmine Revell 

jasmine@mwldan.co.uk

01239 621200

 

 

TECHNICAL / TECHNEGOL

Head of Production | Pennaeth Cynhyrchu

Sion Williams

Sion@mwldan.co.uk

01239 623927

 

ICT Technician | Technegydd ICT

Alun Gordon

alun@mwldan.co.uk

 

 

FRONT OF HOUSE / BLAEN TY

 

Duty Manager | Rheolwr a'r Ddyletswydd

Michael Newcombe

mike@mwldan.co.uk

01239 621200

 

Duty Manager | Rheolwr a'r Ddyletswydd

Marianne Ashling

maz@mwldan.co.uk

01239 621200

 

Duty Manager | Rheolwr a'r Ddyletswydd

Danny Lewis

danny@mwldan.co.uk

01239 621200

 

Duty Manager | Rheolwr a'r Ddyletswydd

Jasmine Revell 

jasmine@mwldan.co.uk

01239 621200

 

Box Office | Swyddfa Docynnau

boxoffice@mwldan.co.uk

01239 621200

 

SERVICES AND MAINTENANCE TEAM

Buildings Manager | Rhelowr Adeiladau

Bevis

bevis@mwldan.co.uk

01239 621200

 

Cleaning Supervisor | Goruchwyliwr Glanhau

Sally Robertson-Williams

sally@mwldan.co.uk

 

Sara Merrett

Steve Park

 

 

 

 

 

 

O